Đọc nhiều nhất

SỰ KẾT HỢP MỚI LẠ GIỮA VỊ UMAMI & VỊ BIA ÊM ĐẰM

Nếu là một người sành ăn, đã bao giờ bạn nghe đến vị Umami? Và vị Umami này khi được kết hợp với bia êm đằm thì sẽ như thế nào?

Xem chi tiết


NGÀY TẬN HƯỞNG